Criterii de selecţie a grupului ţintă – Cursul 2

Profilul cursantului va fi definit prin următoarele criterii de selecție:

 • Să fi urmat şi absolvit Cursul 1 „Administrarea reţelelor de calculatoare şi a laboratoarelor informatice SEI”;
 • Să fi avut rezultate foarte bune la evaluările din cadrul Cursului 1;
 • Să fie interesat de domeniul administrării de reţele de calculatoare şi să dorească pe termen lung să activeze pe post de resurse cheie la nivel de judeţ în scopul administrării şi întreţinerii laboratoarelor şcolare şi furnizării de suport tehnic acestora îndeosebi în situaţiile întâmpinării de probleme cu grad sporit de dificultate;
 • Atestări, certificări sau experiența pe acest domeniu reprezintă un plus.

            Selecția cursanților se va realiza:

Etapa 1 - Parcurgerea și promovarea cursului 1

 • Cursanții trebuie să parcurgă cele două module de formare, în total 89 de ore de curs.
 • În urma celor 89 de ore de formare, cursanții trebuie să promoveze toate testele de evaluare, cele intermediare și cel final. În caz contrar, aceștia nu vor fi eligibili în vederea parcurgerii cursului 2.
 • Rezultatele la evaluările intermediare și finale din cursul 1 vor constitui baza procesului de evaluare în etapa de selecție pentru cursul 2.

 

Etapa 2 – Identificarea și preselecția membrilor eligibili ai grupului țintă pentru cursul 2

 • Toți cursanții vor primi un e-mail prin care își pot exprima intenția de a participa la cursul de formare continuă „Administrare rutare și securitatea laboratoarelor informatice SEI”;
 • Pe baza confirmărilor primite de la cursanți prin care își exprima intenția de a urma cursul de formare continuă „Administrare rutare și securitatea laboratoarelor informatice SEI”, se va întocmi o listă cu persoanele eligibile pentru a participa la cursul 2 și se va trimite un e-mail prin care își pot exprima disponibilitatea pentru perioada de curs;
 • Pe baza confirmărilor primite de la cursanți cu privire la disponibilitatea lor de a participa la cursul de formare continuă se va întocmi o listă cu toate persoanele ce au răspuns afirmativ la această invitație și se va întocmi un clasament în funcție de notele obținute de aceștia la primul curs;
 • Pe baza clasamentului, pornind de la cea mai mare notă, se va lua legătura telefonic cu candidații în ordinea descrescătoare a notelor, până la ocuparea locurilor disponibile, pentru a se oferi detalii suplimentare cu privire la curs , se va confirma adresa de e-mail și se vor transmite documentele necesare pentru definitivarea înscrierii la programul de formare;
 • În cazul în care există candidați ce au aceeași medie (punctaj egal), o comisie va evalua portofoliile candidaților  (de la cursul 1) și va alege prin majoritate simplă candidații care prezintă portofolii cele mai valoroase.

 

Etapa 3 – Validarea cursanților

 • În această etapă Comisia de selecție va verifica toate documentele transmise de candidații selectați.
 • Dacă există situații deosebite (netransmiterea documentelor, abandonul cursantului) se reiau pașii anteriori până la ocuparea tuturor locurilor disponibile.

 

Etapa 4 - Finalizarea procesului de selecție

 • Toți candidații care și-au exprimat intenția de a participa la curs vor fi informați cu privire la încheierea procesului de selecție și includerea lor în lista de rezervă pentru participarea ulterioară la curs, în cazul organizării a noi serii de formare.