Despre e-learning, in general…

În sens larg, prin e-learning se înţelege totalitatea situaţiilor educaţionale în care se utilizează semnificativ mijloacele Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC).

  

 În sens larg, prin e-learning se înţelege totalitatea situaţiilor educaţionale în care se utilizează semnificativ mijloacele Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC).  Termenul, preluat din literatura anglo-saxonă, a fost extins de la sensul primar, etimologic, de învăţare prin mijloace electronice, acoperind acum aria de intersecţie a acţiunilor educative cu mijloacele informatice moderne.
 
În accepţiunea modernă, procesul de învăţământ bazat pe resurse utilizează atât modele clasice cu suporturile cunoscute (modele fizice), cât şi modele virtuale aparţinând tehnologiei multimedia. e-learning-ul reprezintă o componentă a modelului bazat pe tehnologie.
 
O caracterizare a învăţământului electronic (e-learning) poate fi realizată pe baza următoarelor:
 
vprocesul de învăţare este orientat către instruit şi se realizează într-o locaţie virtuală
vresursele educaţionale sunt accesibile pe Web şi distribuite prin utilizarea, integrarea, accesarea bibliotecilor electronice şi materialelor multimedia, prin antrenarea specialiştilor în discuţiile subiecţilor
vinstruiţii beneficiază de orientarea unui tutore (instructor, moderator) care planifică activitatea grupului de participanţi, supune dezbaterii acestora subiecte din curs, fie în conferinţe asincrone (forumuri de discuţii, blog-uri), fie sincrone (chat, clasă virtuală), furnizează resurse auxiliare, comentează teme, impune direcţii
vprin interacţiune şi colaborare, grupul de participanţi formează, pe parcursul cursului (de multe ori şi după), o comunitate virtuală; aceştia pot fi caracterizaţi prin aşa numita “fluiditate a rolurilor”, prin balansul continuu al rolului instructor-instruit în grupul de învăţare ("symmetric knowledge advancement" - Scardamalia, 1995), prin restructurarea continuă a echipelor de învăţare în funcţie de interese sau obiective
vmaterialul cursului are o componentă statică, cea pregătită de tutore împreună cu o echipă specializată, şi una dinamică, rezultată din interacţiunea participanţilor, din sugestiile, comentariile, resursele aduse de aceştia
vcele mai multe medii de e-learning permit monitorizarea activităţii participanţilor, iar unele şi simulări, lucrul pe grupuri, interacţiunea audio, video
 
Actualmente, termenul e-learning a ajuns să înlocuiască practic toţi termenii care desemnau o nouă manieră de integrare a mijloacelor TIC în procesul de instruire.
 
Realizările e-learning pot fi clasificate din mai multe puncte de vedere. Vom selecta două dintre ele:
 
vRealizări e-learning pe bază de CD: cursanţii primesc cursurile pe CD, vor instala aceste cursuri pe calculatorul propriu şi pot începe pregătirea, învăţarea
vRealizări e-learning pe bază de reţea: cursurile pot fi accesate prin intermediul reţelei (intranet/internet) de pe serverul central
 
În ambele situaţii, cursurile sunt în format electronic, diferenţa constă doar în modul de urmărire a studiului. Dacă, în primul caz, specialistului care coordonează cursurile îi este foarte greu să obţină informaţii în legătură cu modul în care cursantul parcurge materialul, are sau nu întrebări, reuşeşte să asimileze materia cerută, în cel de-al doilea caz, aceste informaţii pot fi accesate de pe serverul care furnizează serviciile de curs.
 
Realizările e-learning-ului cuprind următoarele elemente, care se grupează în jurul cursantului dornic de a obţine cunoştinţele necesare:
 
vInfrastructură - mulţimea de elemente, hard şi soft, care permite accesul la informaţiile pe care cursantul vrea să şi le însuşească
vConţinut – cunoştinţele, sub formă electronică, care acoperă tematica cursului (sub formă de text, audio, video, simulări)
vServicii – realizarea planurilor de învăţământ, relaţia cu învăţământul tradiţional, evidenţa cunoştinţelor dobândite de cursanţi, managementul capacităţii cursanţilor, cerinţe pe care orice realizare e-learning va trebui să le gestioneze în mod corespunzător
 
Principalii participanţi în proces sunt:
vadministratorul de sistem
vinstruiţii
vinstructorul
 
Platforma e-learning este un produs program având următorul set minimal de cerinţe care să permită:
 
vasigurarea procedurilor privind instalarea, configurarea şi administrarea
vutilizarea unei interfeţe prietenoase adaptabilă dinamicii procesului educaţional
vutilizarea de suport logic de comunicare sincronă şi asincronă;
vadministrarea şi monitorizarea informaţiilor
vun management accesibil al conţinutului educaţional
vutilizarea de module de editare de conţinut educaţional sub diverse formate
vfacilitarea autoevaluării offline prin proceduri asincrone şi a evaluării online prin proceduri sincrone a cunoştiinţelor asimilate
vun program de pregătire continuă, cu verificări parţiale pe tot parcursul procesului educaţional
vasistarea utilizatorilor în utilizarea software-ului educaţional
vînregistrarea feedback-ului privind calitatea serviciilor educaţionale oferite, precum şi a calităţii platformei educaţionale.
 
Aceste facilităţi tehnice au ca scop final întâmpinarea dorinţelor şi a nevoilor de instruire ale studenţilor, pentru aceasta fiind necesară o bună corelare a aspectelor tehnice cu cele pedagogice.
 
Majoritatea universităţilor româneşti au înfiinţat secţii de învăţământ la distanţă şi sunt în curs de adoptare sau perfecţionare a unei platforme de învăţare.
 
Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică (CNEAA) a stabilit un set de “Standarde privind utilizarea platformelor de învăţământ electronic în învăţământul la distanţă”. Acestea se referă la:
vservicii oferite studenţilor
vresurse de învăţământ specifice
vservicii oferite personalului didactic
vaccesibilitatea la serviciile oferite de platforma de învăţământ electronic
vmanagementul calităţii serviciilor oferite de platformă
vdocumente prezentate de instituţie