De ce sa ni te alături?

DE CE SĂ NI TE ALĂTURI?
Dacă ni te alături
şi dacă îndeplineşti criteriile de eligibilitate...
iată beneficiile concrete
ale participării la cursurile de formare
oferite în cadrul proiectului
"Extinderea competenţelor IT în învăţământul preuniversitar –
utilizarea eficientă a laboratoarelor informatizate"
Beneficii, atât pentru tine...
❖ 25 de credite profesionale transferabile pentru cei peste 4.200 de cursanţi iniţiali
❖ 15 credite profesionale transferabile pentru cei 84 selectaţi ulterior, din cei peste 4.200 iniţiali
❖ posibilitatea de a dobândi competenţe profesionale într-o nouă ocupaţie, anume administrator de reţea de calculatoare, într-un domeniu aflat în expansiune pe piaţa muncii şi important pentru societatea bazată pe cunoaştere
❖ posibilitatea de a-ţi completa norma şcolară şi de a nu părăsi sistemul de învăţământ
❖ posibilitatea de a te integra într-un sistem social echitabil

... cât şi beneficii pentru sistemul de învăţământ în general:

❖ posibilitatea extinderii utilizării Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării (TIC) în şcoli
❖ folosirea la capacitate maximă (folosirea de platforme e-learning, dezvoltarea de lecţii pe aceste platforme, dezvoltare de soft etc.) a laboratoarelor de informatică cu care au fost dotate liceele din România prin intermediul Sistemului Educaţional Informatizat (S.E.I.)
❖ îmbunătăţirea sistemului de formare continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar din licee şi abilitarea acestora atât în sensul dobândirii de competenţe necesare unor ocupaţii noi în sistemul de învăţământ, precum şi în sensul formulării unei oferte educaţionale actuale, de calitate
❖ programul de formare dezvoltat în cadrul proiectului, inclusiv aplicaţiile software, rămân la dispoziţia sistemului educaţional şi după finalizarea proiectului
❖ suportul de curs şi modul de implementare a programului de formare pot constitui un model generic, în vederea multiplicării demersului pentru întreg personalul didactic şi didactic auxiliar responsabil de administrarea laboratoarelor de informatică, dar şi pentru alte categorii de personal din educaţie/alte sectoare de activitate