Parteneri

Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale pentru Educaţie şi Cercetare, administrează şi dezvoltă reţeaua RoEduNet care asigură servicii de comunicaţii de date pentru instituţiile de cercetare şi academice de toate gradele din România. În context european, Agenţia este membru al consorţiului GEANT, reţeaua care interconectează toate reţelele pentru cercetare şi educaţie din ţările membre ale Uniunii Europene.

Înfiinţată în 1992, SIVECO Romania este liderul caselor româneşti de software şi unul din integratorii  software de succes din Europa Centrală şi de Est. Compania asigură dezvoltarea şi exportul de soluţii IT şi de proiecte de consultanţă cu valoare adaugată ridicată către ţări din Comunitatea Europeană, Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi spaţiul Comunităţii Statelor Independente.
 

 Europrojects Experts Group – EPEG desfăşoară în principal activităţi de consultanţă şi formare, axându-se pe domenii precum managementul achiziţiilor, managementul proiectelor, dezvoltarea profesională a unor categorii diverse de beneficiari – inclusiv cadre didactice – prin activităţi de formare, monitorizare a programelor de formare şi a rezultatelor înregistrate de acestea. În acest sens, compania şi-a dezvoltat o adevarată reţea de colaboratori – experţi pe diverse domenii, utilizaţi în funcţie de necesităţile fiecărui proiect implementat.